Kvalité

ISO certifieringar

Vi är självklart ISO 9001-certifierade. Våra kunder skall alltid kunna förvänta sig att de tjänster som vi utför skall hålla högsta kvalitet. Denna höga kvalitet uppnås genom att vi regelbundet utför kvalitetskontroller av utförda tjänster.

Våra kunder och andra intressenter kan förvänta sig att vi levererar produkter på rätt tid och enligt överenskommelse. Vi garanterar ett arbetssätt som minimerar antal fel och brister i leverans av produkter och tjänster. Vi skall genom vår närvaro, tillgänglighet och lyhördhet säkerställer högsta möjliga kundnöjdhet. 

Vi kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra kunders krav och förväntningar och kvaliteten på våra produkter och tjänster skall upplevas som mer attraktiva än konkurrenternas och därmed skapa ett mervärde för kunderna. Vår ledningen och varje anställd åtar sig att uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter. Vi garanterar även att alltid bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra produkter och tjänster löpande.

Rulla till toppen