Miljö

Miljöpolicy

På Hygiengruppen värnar vi om miljön. Vi har utbildad  personal med hög kompetens och engagemang för våra kunder bästa och tillhandahåller professionella och högkvalitativa produkter och tjänster över hela Sverige.

Vi på Hygiengruppen arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete genom att ständigt utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner för att skydda miljön och minimera negativ miljöpåverkan. Vi efterfrågar ett aktivt miljöarbete hos våra leverantörer och skall alltid i första hand erbjuda miljömärkta rengöringsprodukter till våra kunder.

”Våra kunder och andra intressenter kan förvänta sig att vi på Hygiengruppen arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete löpande”

Patrik Humlerö VD

Vi på Hygiengruppen arbetar även för  att minimera mängden avfall genom att sälja koncentrerade produkter i smarta doseringssystem.  Vi erbjuder våra kunder vattenreningssystem som bidrar till minskad negativ miljöpåverkan. Vi har även genom förbättringsarbete minskat miljöpåverkan från externa transporter genom effektiv planering av våra leveranser till våra kunder.

Vi kompetensutvecklar våra medarbetare för att möta våra kunders krav och förväntningar och varje anställd hos oss åtar sig att uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav. Även  att bidra till att ständigt förbättra miljöledningssystemet genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda på våra produkter.

Rulla till toppen