BRITA PURITY Quell ST

  • Idealisk för catering, automater och livsmedelsservice
  • Koldiserar vatten med användning av BRITAs beprövade filtreringsteknik för system
  • Minskar mängden smak och aromförsämrande element – även i förbikopplat vatten
  • Gör att kaffet kan utveckla sin fulla arom
  • Maskinskydd: minskar kalkavlagringar
  • Ett affärsmässigt klokt val: minskar service- och reparationskostnaderna

Storlekar: 4506001200

  • Kapacitet på kaffe-/espresso-/vendingmaskiner (vid en karbonathårdhet på 10 °dH/förbikopplingsinställning på 40 %): 4 217–13 187 l
  • Maximalt drifttryck: 6,9 bar
  • Driftposition: horisontell eller vertikal

Se databladet för mer information.

Kvalitet & säkerhet

Optimal vattenkvalitet
Enastående och jämn vattenkvalitet – utan oönskade element som skulle kunna försämra smak och arom.

Maximal produktsäkerhet
För oavbruten drift och säker användning.

Enkel att använda
Hanteringen är enklare och mer lättfattlig än nånsin.

Testgodkänd
Livsmedelssäkerheten hos BRITAs professionella vattenfilter testas och övervakas av oberoende institut.

Filtrering

BRITAs beprövade systematiska filtreringsteknik koldiserar vattnet i fyra steg:

1 Förfiltrering
Ett förfilter fångar upp grova partiklar. Vidare säkerställer dess laminära vattendistribution optimal användning av filterelementet nedströms.

2 Reduktion av karbonathårdhet
Filter i mediumstorlek reducerar karbonathårdhet för att förhindra kalkavlagring.

3 Aktiv kolfilterfiltrering
Allt vatten – inklusive förbikopplat vatten – går genom ett filter med aktiv kolfilterfiltrering för att minska mängden ämnen som påverkar smaken.

4 Finfiltrering
Slutligen fångar en fleece upp återstående fina partiklar.

IntelliBypass-teknologi
Den unika IntelliBypass-teknologin möjliggör en konstant hastighet av förbikopplat vatten oberoende av det volymetriska flödet. Detta säkerställer en genomgående hög vattenkvalitet, särskilt vid låg vattengenomströmning.

För nerladdning

Skicka en förfrågan

Liknande produkter

Rulla till toppen